O nama

INEL-LOGODruštvo za trgovinu usluge i marketing “INEL – medicinska tehnika” d.o.o. osnovano je 1996. godine sa 100% privatnim kapitalom.

Program Društva “INEL – MEDICINSKA TEHNIKA” obuhvaća uvoz i distribuciju medicinskih sredstava namijenjenih za dijagnostiku i terapiju u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, privatnim poliklinikama i ordinacijama.

Društvom upravlja kadar sa dugogodišnjim iskustvom na polju uvoza i distribucije medicinskim sredstvima, sa vlastitim poslovniom prostorom i teretnim vozilom za prevoz roba iz djelatnosti Društva.

Iso-certifikatINEL-MEDICINSKA TEHNIKA posluje u skladu sa ISO 9001:2008 Certifikatom od 2010. godine.

 

Inel Medicinska tehnika d.o.o.

  • Adresa: Trg Barcelone 6., 71000 Sarajevo,
  • Tel: ++387 33 542 665 ; Tel: ++ 387 33 87 50 50
  • Fax: ++387 33 542 666
  • e-mail: info@inel-sarajevo.ba
  • PDV broj: 200286450001
  • Poreski broj: 01632511
  • Sudski registar: UF/1-2467/99
  • Broj registra Agencije za lijekove i medicinska sredstva: 10-07.12-6-1276-3/14
  • Transakcijski račun: 1602000000466011, Vakufska banka Sarajevo